Škola tenisu v Galante

Menu
Reklamné oznámenie
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.

Ako projekt funguje?

 

Projekt RODINY AJ DETI - TENIS HRAJÚ VŠETCI je spolufinancovaný z prostriedkov dotácie mesta Galanta. Prihlásiť sa BEZPLATNE môžu rodiny, deti aj všetky ďalšie skupiny obyvateľov mesta Galanta bez ohľadu na pohlavie či vierovyznanie, dôležitý je ich cieľ - naučiť sa techniku ako aj pravidlá podľa mnohých najkrajšieho športu - TENISu. Tenisové hodiny výčby budú prebiehať počas celého obdobia letných prázdnin a s trénerom sa prihlásení môžu dohodnúť na konkrétnom čase v doobedných či popoludňajších hodinách. Každá rodina bude absolvovať výukovú hodinu spolu. Takisto ďalší prihlásení budú zaraďovaní do skupín do počtu najviac 4 osoby (skupina) a tým je výučba zábavnejšia a pre záujemcov zaujímavejšia. Každá skupina záujemcov absolvuje niekoľko hodín výučby, počet ktorých bude závisieť od počtu prihlásených. Po absolvovaní tohto niekoľkohodinového "rýchlo-kurzu" tenisu by sa účastníci mali vedieť spolu zahrať a tiež ovládať pravidlá tenisu ako také.   

 

 

Tvorba webových stránok na WebĽahko | Nahlásiť obsah